Skriftstørrelse

Boplikt i Lindesnes kommune

Boligeiendommer

Lindesnes kommune har innført følgende forskrifter:

  • Konsesjonsgrense null etter konsesjonslovens § 7 nr. 1.
    Det innebærer at bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig ikke kan erverves (kjøpes)  konsesjonsfritt uten at eiendommen blir bebodd. Dette for å sikre at boligeiendommer som omsettes ikke blir tatt i bruk til fritidsformål. 
  • Boplikt etter konsesjonsloven § 7 nr 2. Omfatter erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til bolig.
  • Boplikt etter konsesjonsloven § 7 nr 3.
    Forskriften omfatter boligtomter som ligger i regulerte boligfelt. Det betyr at eiendommen må være registrert bosatt i folkeregisteret innen ett år etter ervervet. Dette for å hindre at eiendommen skal bli brukt til fritidsformål. Hvis ikke det er mulig å flytte til eiendommen innen ett år etter ervervet, må eieren søke konsesjon.

 Boplikten på boligeiendom (§7) er ikke personlig, det betyr at noen andre enn eieren kan bo på eiendommen. Boplikten innebærer at noen må være registrert bosatt i boligen i tråd med bestemmelsene i Lov om Folkeregistrering. Det er ikke boplikt ved erverv (kjøp) av eiendommen fra nære slektninger hvis eiendommen har vært i familiens eie minst 5 år, jf § 5 nr 1.

Kommunen behandler søknad om konsesjon til fritidsformål ved erverv av ovennevnte eiendommer.

Landbrukseiendommer

Ved kjøp/erverv av bebygde landbrukseiendommer fra nære slektninger, er bopliktsreglene knyttet til hvor stor landbrukseiendommen er. Disse bopliktsreglene er hjemlet i konsesjonsloven § 5 2. ledd. Boplikten er her personlig og er et vilkår ved konsesjonsfritt erverv av eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, - eller med mer enn 500 dekar produktiv skog. Ved konsesjonsfritt erverv (pga slektskap) av landbrukseiendom under denne arealgrensa, følger det ikke boplikt.

Ved kjøp/erverv av bebygde eiendommer over 100 dekar eller med mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord fra andre enn nære slektninger, må kjøper søke konsesjon. Krav om bosetting vil oftest være et vilkår for konsesjon.

mer informasjon

Du finner mer informasjon hos Landbruksdirektoratet

 

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler