Overgang fra barnehage til skole

Skolestartskjema brukes på alle barn i kommunen som begynner på skolen til høsten. Formålet med å fylle ut skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barnet.

Denne informasjonen skal bidra til å:

Frist for innsending av skjema

15. mai

Barn med barnehageplass

  1. Barnehagen fyller ut skolestartskjema før vårens foreldresamtaler, de forholder seg til en veileder som er utarbeidet.
  2. Foreldre får skjema med hjem og fyller ut ”personlige opplysninger” øverst, limer gjerne inn et bilde av barnet, signerer skjema og tar det med til foreldresamtalen.
  3. Skjemaet sendes av barnehagen til barnehageenheten senest innen 15. mai, som videresender til skolen.
  4. Rektor formidler informasjonen til 1. trinns kontaktlærer og SFO-leder.

Barn uten barnehageplass

  1. Foresatte får tilsendt skjemaet før førskolekontrollen på helsestasjonen.
  2. Foreldre fyller ut ”personlige opplysninger” øverst, limer gjerne inn et bilde av barnet og tar det med til helsestasjonen.
  3. Helsesøster gjennomgår og fyller ut resten av skjemaet sammen med foresatte.
  4. Skjemaet sendes av helsestasjonen til barnehageenheten senest innen 15. mai