Åpningstider og stemmesteder på valgdagen

Valgdagen til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. sept. I nye Lindesnes kommune er det vedtatt å ha to dagers valg, ved at noen sentrale valglokaler også har åpent søndag 8. september.

Valget gjennomføres som om vi allerede var slått sammen til en kommune.

Hvor kan du stemme?

Du kan stemme i hvilket lokale du vil, uavhengig av hvor i den nye kommunen du bor.

Her er oversikt over valglokaler og åpningstider:

Søndag 8.sept. kl. 13:00-16:00

Mandal 9.sept. kl. 09:00-20:00