Skriftstørrelse

Hopp til her

Lindesnes fellesråd for eldre og funksjonshemmede

Medlemmer i Lindesnes fellesråd for eldre og funksjonshemmede

På bildet: Karen Ramsland (H), Anne Osestad Jørgensen (Krf), Linda Kleiven(FFO) - leder, Bjarne Birketvedt (FFO) og Osvald Korsvik (Pensj) 

Om rådet

I Lindesnes er det et fellesråd som ivaretar interessene for både eldre og for funksjonshemmede.
Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Pensjonistforeningen(PF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon(FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO) oppnevner 3 representanter med vara.
Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
Rådet velger selv leder og nestleder. (Disse skal være av de som er oppnevnt av PF, SAFO eller FFO.)
Det er lovpålagt å ha råd eller fellesråd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle kommuner.

Formål

Fellesrådet er et rådgivende organ.
Det skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Fellesrådet skal også ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.
Fellesrådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre og som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Rådet har også en målsetting om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for eldre.

Noen av arbeidsoppgavene

Rådet skal drøfter saker som er viktige for både for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for eldre.
• Viktige saker for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være:

o Tilkomst
o Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
o Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o Plansaker og byggesaker


• Viktige saker for eldre kan være:

o sektorplaner - kommunedelplaner
o kommunikasjonsplaner
o samferdselssaker
o Kulturtiltak som vedkommer eldre

• Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett
• Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

MØTEDATOER, SAKSPAPIRER OG MEDLEMMER I lfef

REGLEMENTER

POLITISK ORGANISERINg

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me