Teknisk utvalg

Teknisk utvalg har ansvar for bygging og vedlikehold/drift av kommunale veier, havner, vann- og avløpsanlegg samt vedlikehold av kommunale bygninger. Teknisk utvalg er bygningsmyndighet etter Plan og bygningsloven (pbl), og er også kommunal landbruksmyndighet etter konsesjons- og landbrukslovgivningen.

Teknisk utvalg i Lindesnes kommune består av 9 medlemmer.

Teknisk utvalg i Lindesnes kommune 2015 - 2019

På bildet:  Elisabeth Gulli Igland, Alf Osestad, Tone L. Waage, Svein Høiland, Ina Birkeland, Tor Magne Risdal, Lill-Tony Larsen Ramvik, Kåre Steinar Hansen, Robert Lindland Johnsen

MØTEDATOER, SAKSPAPIRER OG MEDLEMMER I teknisk utvalg

REGLEMENTER

POLITISK ORGANISERING