Skriftstørrelse

Melding om oppstart av detaljregulering Svinør

Det varsles med hjemmel i pbl § 12-8 oppstart av detaljregulering av Svinør. Lindesnes kommune er forslagsstiller og planen vil bli utarbeidet av Rambøll.

Avgrensing av planområdet

Planområdet er vist på vedlagt kart. Området omfattes i sin helhet av gjeldende reguleringsplan for Svinør, vedtatt 11.02.88. Ny plan er tenkt å følge plangrense til eksisterende reguleringsplan og etter vedtak erstatte denne.

Formål

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å oppdatere planen i tråd med dagens regelverk, samt lage mer forutsigbare bestemmelser, og da spesielt med tanke på bevaringsformålet. Områdets tilgjengelighet for allmenheten skal vurderes, samt se på hvordan vann/avløp skal håndteres. Eventuelle innspill om mindre endringer innenfor eksisterende byggeområde vil bli vurdert i samarbeid med Fylkeskonservator.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og den vurderes til ikke å fanges opp av kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger.

Videre saksgang

Alle mottatte dokumenter, innspill og liknende vil bli gjennomgått og kommentert i planforslaget. Det vil normalt ikke bli gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Planforslag vil utarbeides etter at meldingsfristen er ute.

Innspill til oppstartmeldingen

Innspill til oppstartsmeldingen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eventuelt per post: Lindesnes kommune, postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes.

Frist for å komme med innspill er: 4. juni 2018

pdfSvinor_Vedlegg.pdf

  • Last updated on .

Lindesnes kommune

Postadresse:
Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse:
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 08:00-15:30

 

Sentralbord: 38 25 51 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me