Skriftstørrelse

Hopp til her

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030

Lindesnes kommune arbeider med å revidere kommuneplanens arealdel. Dette er en overordnet og langsiktig plan som viser hvordan arealene i kommunen skal brukes. Arbeidet med planen er forsinka i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen. Dette skyldes arbeid med kommunesammenslåingen.


Kommuneplanutvalget har vært på befaring og vi arbeider med å lage forslag til bestemmelser og vurdere hvilke nye områder som skal legges inn i planen til boligformål, fritidsformål og næringsformål.

Sakspapirer fra behandlingen i kommuneplanutvalget:

Kommuneplanutvalget 22. november 2017
Kommuneplanutvalget 23. mai 2018
Kommuneplanutvalget 13. juni 2018
Kommuneplanutvalget 19. september 2018 

Kontaktpersoner:

• Rådgiver Anne Lans Syvertsen, tlf. 934 23 586
• Leder teknisk forvaltning Kjersti E. Skiple Verdal, tlf. 992 36 781
• Avdelingsingeniør Cathrine Bordvik, 38 25 33 65

viktige dokumenter

pdfPlanprogram for kommuneplanen, vedtatt april 2017

pdfGodkjenning av planprogram, kommunestyret 27.04.2017 

Rammer for planarbeidet

Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplan for Lindesnes kommune 2017-2030, arealdelen 27. april 2017. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne.

Hva skjer med innspill?

Alle innspill til endret arealbruk vil konsekvensutredes. Det innebærer en vurdering av arealets egnethet opp mot temaer som samfunnssikkerhet, landbruk, kulturminner, klima, friluftsliv, naturmangfold. (se opplisting i planprogrammet kap. 2.8) Deretter vil forslagene behandles og vurderes i kommuneplanutvalget, og innspill som får tilslutning innarbeides i forlaget til ny kommuneplan. Dere som sender inn innspill til planen får ingen tilbakemelding fra kommunen før planen er endelig vedtatt.

Framdriftsplan

• Legge ut forslag til ny plan til høring høsten 2018.
• Høringsperiode 6 uker. Folkemøte
• Behandle innspill etter høringen
• Vedtak av endelig plan i kommunestyret – våren 19

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget har ansvar for arbeidet med kommuneplanen. Utvalget ledes av ordfører Janne Fardal Kristoffersen, med varaordfører Per Olav Skutle som nestleder. Medlemmer: Anita Christensen, Bente Skoie, Gerd Reme, Ivar Lindal, Kåre Steinar Hansen, Nancy Therese Olsen, Stanley Tørresen, Svein Høiland, Thor Gilbertson, Trond Hennestad og Oscar Thyholt Skog, som er leder i Barne- og ungdomsrådet.

Hva er en kommuneplan?

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i plan og bygningsloven § 11: https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-5.

 

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.30
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me