Faktura for kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter 2.termin av 4 sendes ut denne og neste uke med forfall 20.juni!

Vann - kommunale avgifter
I år er terminene utvidet fra to til fire. Det er gjort for å reduserer fakturabeløpet for hver husstand.
Mandal og Marnardal kommuner har også fire terminer på de kommunale avgiftene.

 


Nytt av året er også forfallsdatoene. De neste forfallene blir 20. juni, 20. september og 20. desember.