Skriftstørrelse

Hopp til her

Høring - Detaljreguleringsplan for Skavika hyttefelt

Forslag til detaljregulering for:

Skavika hyttefelt

Teknisk utvalg har i møte den 12.2.19 vedtatt å legge ovennevnte forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.

Formål:

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye hyttetomter med tilhørende anlegg, som adkomstveier, stier, grøntområder, badeplasser og båtplasser.

Eksisterende/overordnet planer:

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR-formål, mens deler av det i tidligere kommuneplaner har vært avsatt til byggeområde for hytter. Teknisk Styre har i møte den 4.2.2014, enstemmig anbefalt regulering av Skavika til fritidsbebyggelse. Og Kommunestyret har den 16.6.2016 enstemmig anbefalt å ta området opp til regulering til fritidsbebyggelse. Planområdet grenser til vedtatt reguleringsplan for Njervesanden Nord og reguleringsplan for Skavika hyttefelt 151/35, som ble vedtatt den 20.10.2016.

Området er i regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vist som viktig regionalt friluftsområde.

Konsekvensutredning:

Planarbeidet fanges opp av Forskrift om konsekvensutredninger etter plan og bygningslovens § 2d som sier: Områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Området er ikke regulert til bebyggelse fra tidligere, og er i all hovedsak ubebygd. Konklusjonen er at planarbeidet faller inn under kriteriene gitt i § 2d.

I henhold til Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn ved:

Servicekontoret på rådhuset på Vigeland i tiden:

16.3.19 – 29.4.2019

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr post; Lindesnes kommune, Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes, innen 29.4.19.

Vedlagte plandokumenter er revidert i henhold til Teknisk utvalgs vedtak 12.2.2019:

Særutskrift Detaljregulering for Skavika hyttefelt - 1.gangsbehandling

2 Planforslag_20_02_2019

Bestemmelser Skavika 200219

Planbeskrivelse Skavika 200219

5 Solskyggekart_kl18_23juni

6 Solskyggekart_kl9_23juni

Plansituasjon_Orthofoto

Høydelagskart

Helningskart

10 Eksposisjonskart

11 3d_illustrasjon_Skavika

12 Ros Skavika 230119

13 Naturmangfoldvurdering 03.08.2018

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.30
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me