Skolestart 2019

Skoleinnmeldingen vil fra og med 2019 foregå på en ny og heldigital måte. Alle som har barn som skal begynne på skole høsten 2019 vil få tilsendt informasjon og veiledning til deres digitale postkasse i løpet av Februar 2019. Dette gjelder også barn født i 2012 med utsatt skolestart.

Her er lenke til oppvekstportalen: https://lindesnes.ist-asp.com/NO01029-pub/login.htm