Søknad om plass i barnehage og SFO 2019/2020

Barnehage

Søknad om barnehageplass gjelder for kommunale og private barnehager. Søknadsfrist 1. mars 2019.

SFO

Alle som har plass må søke på nytt.
Søknadsfrist. 1.mars 2019.

Søknad


Glade skolebarn