Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

 Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Ungdommene har vært involvert i hele prosessen. Målet har vært å nå frem til flere barn og unge om deres rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan de skal gå frem hvis de ikke opplever en trygg skolehverdag.

 

se filmen her:

https://vimeo.com/filmplot/review/284901669/8544ce8859