Forslag til budsjett 2019/økonomiplan 2020-2022

Rådhuset

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett/økonomiplan i kommunestyret 25. oktober.

Her kan du lese forslaget:

pdfForslag til nytt budsjett 2019/økonomiplan 2020-2022

Formannskapet fremmer sitt forslag til kommunestyret 22. november. Forslaget legges da ut til offentlig høring og det annonseres på kommunens hjemmesider og FB-side. Budsjettet vedtas i kommunestyret 13. desember.