Kunngjøring om oppstart av områderegulering ny E39

Kunngjøring om oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst i Vest-Agder fylke. Det varsles om oppstart av planarbeid, samtidig som planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det blir folkemøte om ny E39 i Lindesnes kommune tirsdag 16. oktober kl. 18.00 - 21.00, i kommunestyresalen på Rådhuset.

Det er også Åpen kontordag i kommunestyresalen, samme dag fra kl.10.00 - 16.00.

E39 - varslingskart, områderegulering

KORT OM PLANEN

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst på strekningen fra Mandalskrysset til Herdal. Strekningen er på ca 30km og skal planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110km/t. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

KONTAKT

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å komme med disse så tidlig som mulig i planarbeidet.

Innspillene må sendes inn skriftlig:
- via kartportalen DinE39: https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39
- eller via e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
- eller via post til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst»

Frist for tilbakemeldinger

Planprogrammet ligger ute på høring og til offentlig ettersyn fra mandag 24. september til mandag 5. november 2018

Vedlegg til kunngjøringen