Kontrabeskjed flytting av containere for hytterenovasjon i Spangereid

Renovasjonsselskapet MAREN melder nå at containere for hytterenovasjon er flyttet tilbake til innkjørsel ved Vikingland i Spangereid:

Vi må dessverre flytte containerne tilbake fra Spangereid sentrum til plasseringen ved Vikingland hvor de sto før, da grunneier for ny plassering har endret mening og ikke ønsker de der likevel.

Vi minner igjen om at de er forbeholdt hytteeiere og at større ting skal leveres ved en av våre gjenvinningsstasjoner.

Ved forsøpling rundt containerne vil vi dessverre måtte sende faktura for opprydning.

Minstesats kroner 1000,-

Hilsen MAREN