Skriftstørrelse

Hopp til her

Avdelingsleder 100 % fast stilling ved Lindesnes Ungdomsskole

Det er fra 1.8.19 ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Lindesnes ungdomsskole. Skolen ligger sentralt plassert på Vigeland tett på idrettsanlegg og friluftsområder. Skolen er i kontinuerlig utvikling og er i god gang med å innarbeide gode rutiner og god struktur på utviklingsarbeidet. Skolen har faglig dyktige og utviklingsorienterte ansatte hvor vi har et sterkt fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene. Skolens verdier er læring, trygghet og trivsel.

Skolens ledelse består av rektor, avdelingsleder og merkantilt ansatt. Det arbeides med at det fra høsten 2019 vil være merkantilt ansatt som har vikaransvaret.

Fra høsten 2019 vil det være ca. 170 elever fordelt på 8.- 10. trinn.

Kommunen er i en prosess med kommunesammenslåing og her vil det være mulig å være med å utvikle den nye Lindesnesskolen.

Kvalifikasjoner/kompetanser:

 • Godkjent lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Må ha undervisningskompetanse for ungdomsskole.
 • Må eventuelt være villig til å ta «rektorskolen»
 • God relasjonskompetanse
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, nøyaktig og systematisk.
 • Pedagogisk erfaring og/eller ledererfaring fra skolen.
 • Interesse for utviklingsarbeid.
 • Gode egenskaper innenfor kommunikasjon og samarbeid.
 • Godt humør

Mål for stillingen:

 • I samarbeid med rektor sikre at skolehverdagen er organisert, både pedagogisk og logistisk på en god måte, slik at skolen kan nå målene som er satt for organisasjonen.
 • Være med å sikre et forutsigbart, systematisk og utviklende arbeids- og læringsmiljø.
 • Sammen med rektor sikre at skolens personale er oppdatert på forskning innen undervisning og læringsutbytte.

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å planlegge organisering av, og ressursbruk for, kommende skoleår.
 • Sikre at gjennomføringen av undervisningen gjennom skoleåret er best mulig organisert for å sikre høy grad av læring.
 • Delta aktivt i arbeidet med skolens pedagogiske prioriteringer, og i skolens utviklingsarbeid.
 • Ha hovedansvar for logistikk knyttet til personal, for eksempel permisjoner og egenmeldinger.
 • Bidra til at ledelsen er i forkant når det gjelder oppgaver som skal løses, blant annet sikre god informasjon ut.
 • Pedagogisk sparringspartner for pedagogisk personal.
 • Delta på møter med eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Deler av stillingen innebærer å være vikar ved fravær i enheten. Nøyaktig andel avklares ved nærmeste leder, mens minst 50 % av tiden brukes til å utføre avdelingslederoppgaver.

Vi kan tilby:

 • Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Even Sagebakken Tronstad, tlf. 38 25 64 18 / 952 58 096

For å søke på stillingen ber vi deg om å benytte elektronisk søknadsprosess. Se lenke til søknadsskjema til høyre. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på "send inn".

Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Søknadsfrist: 5.5.2019

Stillingsid: 619

Velkommen som søker!

 • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.30
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me